Tramvaje BrnoK nejstarším exponátům patří parní tramvajová lokomotiva Caroline z roku 1889, vlečný vůz parní tramvaje z roku 1884 č. 79. 

Dále se podařilo získat skříně vlečného vozu parní tramvaje č. 25 z roku 1890 a motorového vozu č. 6 z roku 1904, které byly po vyřazení odprodány a sloužily jako chaty. V parku služebních vozů se stále nacházel motorový vůz č. 57 z roku 1912 původem z dráhy Vídeň - Bratislava a motorový vůz č. 72 z roku 1920. A konečně nebyl problém vybrat exponáty mezi právě vyřazenými tramvajemi - šlo o soupravu motorového vozu č. 81, dvou vlečných vozů č. 214 + 215 z roku 1926, stejně jako o dvacet let mladší motorový vůz č. 405 s vlekem č. 296.

Uvedených dvanáct vozů bylo renovováno v ústředních dílnách a představily se veřejností v srpnu 1969 při oslavách 100. výročí MHD a o rok později u příležitosti 70 let elektrické dráhy.

Již pod hlavičkou Technického muzea pokračovaly snahy o záchranu dalších vozidel. Z brněnských tramvají šlo o motorové vozy č. 10 z roku 1900 a 52 z roku 1912, vlečný vůz koňky č. 6 z roku 1876, nejstarší vlečný vůz elektrické tramvaje z roku 1900 č. 61. Zároveň byly průběžně získávány postupně vyřazováné tramvaje - vlečný vůz č. 263 (1939) a souprava vozů 126 + 301 (1950).

Jednotlivé vozy byly postupně renovovány v ústředních dílnách, opravy však již byly hrazeny z rozpočtu muzea. Velkým dluhem však jsou dva do dnešních dnů neopravené unikátní pracovní vozy - kropicí tramvaj a vůz pro číštění kolejových žlábků z roku 1928.

Generální oprava brněnských vozů T2, T3 zatím rovněž nebyla možná z důvodů vysoké finanční náročnosti. Nejmladším tramvajovým vozem je zatím dvoučlánkový kloubový vůz typu K2 evid. č. 1095 z roku 1977, představující typické vozidlo brněnské MHD sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.

Do sbírek byl též zařazen dosavadní služební vůz TMB představující vývojový mezityp mezi brněnskými tramvajemi evid. č. 81(1926) a 405 (1946). Renovace vozu byla provedena v KOS Krnov na náklady DP města Brna (účelová dotace MMB) s cílem jeho využití pro předváděcí jízdy na historické lince.