Aktuality

Výhled na rok 2016 pro TMB, obor MHD

Datum zveřejnění: 26.02.2016

Rok 2016 přinesl tolik očekávané navýšení rozpočtu Technického muzea v Brně, což se samozřejmě pozitivně projeví i v rámci oboru MHD.

Je předpoklad dokončení renovace autobusového přívěsu Jelcz PO1, jež byl nově nalakován, byla dokončena renovace podvozku, náprav a tlakovzdušných rozvodů a byla nově restaurována sedadla (přečalouněna opěradla, sedáky). To bylo hrazeno z prostředků poskytnutých programem ISO/d 2015 MK ČR. Ještě koncem roku 2015 se podařilo uskutečnit otryskání a nátěr koster sedadel, položení podlahové krytiny a montáž vnitřního obložení v ÚD Medlánky DPMB.

Zároveň byl odstrojen a odeslán k panu Urbánkovi do Lhoty nad Moravou na restaurování vozové skříně autobus Jelcz 272 MEX. Renovace tohoto autobusu pokračuje i v letošním roce, v současnosti se pracuje na opravě jeho podvozku Škoda 706 MTOr. Restaurování podvozku a vozové skříně bude dokončeno v první polovině letošního roku.

Do programu ISO/d pro rok 2016 byla podána žádost o poskytnutí prostředků na náročně restaurování a konzervaci trolejbusu Škoda 8Tr. Pokud dojde ke schválení, podrobí se tento trolejbus potřebným opravám karoserie, náprav, elektrické výzbroje a laku, aby mohl být opět po letech zprovozněn.

Průběžně se pracuje i na trolejbuse Tatra 401. Byla instalována nová kabeláž a tlakovzdušné rozvody, což umožní zpětnou montáž renovovaných komponentů elektrické výzbroje a náprav. Trolejbus by se tak opět mohl po letech postavit na vlastní kola, což dovolí přesunout renovační práce i do jeho interiéru.

V oblasti sbírkotvorné činnosti pokračují jednání s DPMB ve věci uchování nízkopodlažní tramvaje RT6. Je třeba vyřešit její přepravu a umístění v Areálu MHD v Líšni na specielně zřízené koleji v hale B a samozřejmě též podmínky pro její odprodej. Je zřejmé, že celkové náklady by se pohybovaly v řádu nejméně několika set tisíc korun. Znamená to tedy, že zařazení tramvaje RT6 do sbírky TMB je stále otevřená otázka.

S DPMB došlo k předběžné dohodě i ve věci kloubového trolejbus Škoda 15Tr. TMB by mělo získat do sbírek vůz evid. č. 3501 v posledním provozním stavu po rekonstrukci.

Historické autobusy pravděpodobně (po loňských přírůstcích Karosa B931 a City bus PS09) doplní i středněpodlažní městský autobus SOR od společnosti Arriva.

Přehled výjezdů našich historických vozidel v roce 2016 najdete v kalendáři akcí, který je zde.

Foto z renovací vozů: